opc_loader

Privacy

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden via de website tiffanylampenhuis.nl verwerkt. Tiffanylampenhuis vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook met grote zorg beveiligd en bewerkt. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om deze te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier gebruiken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw bestelling af te handelen:

  • NAW gegevens
  • Factuuradres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens

Indien u kiest voor de betaalmethode AfterPay, zijn bovendien uw Giro- of bankrekeningnummer en geboortedatum noodzakelijk om bestellingen af te kunnen handelen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Tiffanylampenhuis.nl  heeft een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens ( NAW gegevens en E-mailadres) die u ons toestuurt niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling

Tiffanylampen Deventer heeft gekozen voor een breed scala aan betaalmogelijkheden. Bij de betaalmethode AfterPay worden de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan Arvato Finance B.V. Deze zal ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen een gegevenscontrole uitvoeren. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar Privacy Verklaring.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij, via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens (NAW gegevens en E-mailadres). Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u met u in contact kunnen treden bij de afhandeling van uw bestelling, voor facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten die u in de loop der tijd bij ons heeft afgenomen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Alleen als u gebruik wilt maken van de betaalmethode Afterpay, verstrekken wij de noodzakelijke persoonsgegevens aan de firma Arvato Finance B.V. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website overhandigen wij alleen de van toepassing zijnde persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Tiffanylampenhuis en cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat daarbij om:

  • Een mogelijkheid tot ingelogd blijven
  • De realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan zult u uw voorkeuren bij ieder bezoek aan onze site opnieuw in moeten geven.

Functioneren van de site

Wij gebruiken functionele cookies om de site zo goed mogelijk te laten werken. Hierdoor hoeft u uw naam, e-mailadres en dergelijke niet steeds opnieuw in te vullen. U kunt deze cookies blokkeren middels instellingen via de help-functie van uw browser. Dit kan het functioneren van onze website echter negatief beïnvloeden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van hun “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt opgeslagen op Google servers in de V.S. Google verklaart zich te houden aan de “Safe Harbor”-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik van deze mogelijkheid te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

https://www.tiffanylampenhuis.nl/images/Privacyverklaring TiffanyLampenhuis.nl.pdf