opc_loader

2 jaar garantie

Bij Tiffanylampenhuis heb je altijd 2 jaar garantie op je aankoop.

Tiffanylampenhuis garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en aan alle Europese voorschriften.

Aanmelding

Als bij normaal gebruik gebreken optreden worden deze kosteloos hersteld. Mail ons in dit geval een aantal foto's om het probleem te verduidelijken. Vermeld naast je n.a.w.-gegevens en telefoonnummer ook aankoopdatum, artikel- en ordernummer. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen.

Tiffanylampenhuis stelt vast of de garantie van toepassing is en bekijkt per geval hoe het probleem het best kan worden opgelost. In een aantal gevallen zal de lamp worden hersteld, in andere gevallen wordt het artikel omgeruild. Herstelling  /omruiling geeft geen recht op verlenging / verschuiving van de garantie-termijn.

Uitzonderingen

Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als er sprake is van:

  • Nalatig onderhoud
  • Veranderingen aan het artikel die door derden zijn aangebracht
  • Een gewijzigde of onleesbaar gemaakte factuurdatum / artikelnummer
  • Gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
  • Van buiten komend onheil zoals blikseminslag
  • Oververhitting door het gebruik van lichtbronnen van een hoger wattage dan voorgeschreven
  • Blootstelling aan vochtigheid of extreme kou

Kosten gemaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed. Lichtbronnen vallen buiten de garantie.

Stuur altijd een kopie van de factuur en een omschrijving van de klacht mee. Defecte lampen zonder kopie­-factuur kunnen niet in behandeling worden genomen.

Stuur je lamp naar:

Tiffanylampenhuis.nl
Wierdensestraat 52
7461 BJ Rijssen, Nederland
(Tevens showroom)

De kosten voor verzending naar Tiffanylampenhuis zijn voor je eigen rekening. Tiffanylampenhuis draagt de kosten voor de terugzending van garantiegevallen.

De kosten van eventuele transportschade zijn altijd voor de verzender. Het is daarom raadzaam de lamp te verzenden in de originele verpakking. Ga, als deze niet meer voorhanden is te werk volgens ons verpakkingsadvies hieronder.